Tento projekt je jedním z mnoha aktivit Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP)

OCHRANNÁ ZNÁMKA
PRÁCE POSTIŽENÝCH

Podporuje a propaguje zaměstnávání a integraci osob se zdravotním postižením do společnosti na volném i chráněném trhu práce.

Ochrannou známkou se označují produkty a služby, na kterých se podílely osoby se zdravotním postižením, či podniky organizující jejich zaměstnanost a integraci.

Ochrannou známku Práce postižených mohou používat firmy, které prošly auditem a bylo jim smluvně umožněno na určitou dobu tuto známku používat.

Jsme součástí programu ČESKÁ KVALITA

PROČ A JAK PROJEKT VZNIKL

Ochranná známka vznikla s cílem zviditelnit práci osob se zdravotním postižením – upozornit na lidi, kteří i přes zdravotní postižení dokáží poskytovat kvalitní služby, vyrábět konkurenceschopné výrobky a dělat stejně dobrou práci jako zdraví lidé. A samozřejmě podporovat firmy, které jim poskytují potřebné zaměstnání.

Partnerem projektu se stal Ergotep CSR Institut o. p. s. Zajišťuje audit nutný pro získání licence k užívání známky.

O OCHRANNÉ ZNÁMCE

Pomáháme zviditelnit kvalitní práci osob se zdravotním postižením a podporujeme sociální firmy, které je zaměstnávají. Pomozte bořit bariéry a podpořte práci postižených díky unikátnímu projektu, který nemá v zemích Evropské unie obdoby.

PŘIPOJTE SE K PROJEKTU PRÁCE POSTIŽENÝCH

Chceme pomáhat postiženým lidem získat znovu sebeúctu, možnost plnohodnotné realizace a ekonomickou nezávislost. A navíc podpořit sociální firmy, které vytváří chráněný trh práce. Připojte se k prověřeným firmám, které užívají ochrannou známku Práce postižených.

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením.“